Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

TRIGAD s.r.o., =CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav s nadnominální otopnou plochou.                     Vliv velikosti otopných těles na úspory tepla.

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

90/70/-12       článková a desková

92,5/67,5/-12 článková a desková

 90/70/-15     článková a desková

92,5/67,5/-15 článková a desková

80/60/-12    článková a desková 

90/70/-15           běžné konvektory

92,5/67,5/-15   běžné konvektory

55/45/-12         podlahové vytápění

ti = 25 QZn = 0% QZn = 10% QZn = 20%

te °C °C

Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C
-12 100,00 55,00 45,00 100,00 55,00 45,00 100,00 55,00 45,00
-9 91,89 53,04 43,85 92,70 53,24 43,97 93,51 53,44 44,08
-6 83,78 51,05 42,67 85,40 51,45 42,91 87,03 51,85 43,15
-3 75,68 49,02 41,45 78,11 49,64 41,82 80,54 50,24 42,19
0 67,57 46,95 40,19 70,81 47,79 40,70 74,05 48,61 41,21
3 59,46 44,83 38,89 63,51 45,90 39,55 67,57 46,95 40,19
6 51,35 42,66 37,52 56,22 43,97 38,35 61,08 45,26 39,15
9 43,24 40,41 36,09 48,92 41,99 37,10 54,59 43,54 38,07
12 35,14 38,08 34,57 41,62 39,95 35,79 48,11 41,77 36,96

 Teplotní parametry ekvitermní regulace  ex = 1,33                                          ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

ti = 20 QZn = 0% QZn = 10% QZn = 20%
te °C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C
-12 100,00 55,00 45,00 100,00 55,00 45,00  100,00 55,00 45,00
-9 90,63 52,38 43,32 91,56 52,64 43,49  92,50 52,91 43,66
-6 81,25 49,70 41,58 83,13 50,24 41,93  85,00 50,78 42,28
-3 71,88 46,97 39,78 74,69 47,79 40,32  77,50 48,62 40,86
0 62,50 44,15 37,90 66,25 45,29 38,66  70,00 46,41 39,41
3 53,13 41,26 35,94 57,81 42,72 36,93  62,50 44,15 37,90
6 43,75 38,25 33,87 49,38 40,07 35,13  55,00 41,84 36,34
9 34,38 35,11 31,67 40,94 37,33 33,23  47,50 39,47 34,72
12 25,00 31,78 29,28 32,50 34,46 31,21  40,00 37,01 33,01

 Teplotní parametry ekvitermní regulace  ex = 1,33                                          ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

ti = 15 QZn = 0% QZn = 10% QZn = 20%
te °C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C
-12 100,00 55,00 45,00 100,00 55,00 45,00 100,00 55,00 45,00
-9 88,89 51,47 42,58 90,00 51,82 42,82 91,11 52,18 43,07
-6 77,78 47,84 40,06 80,00 48,57 40,57 82,22 49,30 41,08
-3 66,67 44,11 37,44 70,00 45,24 38,24 73,33 46,36 39,02
0 55,56 40,24 34,68 60,00 41,80 35,80 64,44 43,34 46,90
3 44,44 36,20 31,76 50,00 38,24 33,24 55,56 40,24 34,68
6 33,33 31,95 28,61 40,00 34,53 30,53 46,67 37,03 32,36
9 22,22 27,37 25,14 30,00 30,61 27,61 37,78 38,66 29,90
12 11,11 22,23 21,12 20,00 26,40 24,40 28,89 30,16 27,27

 Teplotní parametry ekvitermní regulace  ex = 1,33                                          ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 ti   ..............výsledná teplota místnosti
 te  ..............vnější teplota
 tp  ..............teplota přívodní vody
 tz  ..............teplota zpětné vody
 Qc .............celkové tepelné ztráty
 QZn ...........podíl tepelných ztrát
                   vnitřními konstrukcemi na
                   celkových tep.ztrátách Qc

Okamžitý výkon soustavy Q(W), nebo
množství dodaného tepla Q(J/s) při
průtoku média G(kg/h) se středním
měrným teplem Cts(J/kg/K) při te°C:


Pro jednoduchou kontrolu lze Cts
nahradit hodnotou 4190.

Pozn.:
Okamžitý výkon Q musí odpovídat Qc,
aby TRV vykazovaly max.úspory tepla. 
U vnitřních místností bez vnějších stěn 
je v celém průběhu sezóny tp 55°C tz 45°C.

 

 

 

Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?      Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                 Kvalitativní regulace tepelného výkonu.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

      Speciální otopové křivky